Kies een Stijl, inleiding

Het is inmiddels alweer 16 jaar geleden dat ik de 10 stukjes “Kies een Stijl” geschreven heb.

De beweegreden was dat het vormen van een bonsai vanuit een containerplant (wat bij onze vereniging vaak gedaan wordt), nogal eens tot vertwijfeling leidde en dat… terwijl dit toch één van de mooiste aspecten van onze hobby is.

Die vertwijfeling ken ik uit eigen ervaring maar al te goed.

Echter, gedreven door de schoonheid van bonsai en het plezier wat we eraan beleven om een goede bonsai te vormen, heb ik wat tips en aanwijzingen geschreven onder de noemer “Kies een Stijl”

Het kiezen van een stijl maakt immers het vormen zoveel gemakkelijker.

Nu anno 2017 blijkt de behoefte hieraan nog steeds te bestaan zodat ik bij deze de stukjes hier en daar heb aangevuld met 17 jaar meer ervaring.

Hiermee hoop ik dat deze stukjes een hulp en ondersteuning zijn voor een ieder die een evenwichtige bonsai wil vormen.

En…zijn er vragen? aarzel niet ze te stellen, dat kan aan mij of aan één van de mentoren.

Gerrit Schwagermann

 

Print Friendly, PDF & Email