Marcotteren – Just Merks †

Techniek 4:

Wordt toegepast bij soorten die zich moeilijk laten marcotteren, zoals de pinus. Uit de vakliteratuur blijkt dat kwekers met deze methode wel eens wortelvorming kregen na drie maanden in plaats van de gebruikelijke 3 tot 5 jaar. De werkwijze is als volgt: In het voorjaar wordt één inkeping rondom de stam gemaakt. Dan volgen verticale insneden omhoog. Die flappjes worden licht uitgebogen en daar onder brengt men mos of klei aan om te voorkomen dat de wonden helen. In plaats van de bal spagnummos vult u het geheel met een perfecte stekgrond die voortdurend vochtig wordt gehouden.

Techniek 5:

De befaamde tourniquet-methode wordt nog al eens gekozen, omdat het een veilige methode is met een grote kans op resultaat. Je weet ook vrijwel zeker waar de ring wortels ontstaat. Breng een draad aan om de stam en draai die zeer strak aan. Nu mag u eindelijk de draad eens zeer diep in de bast zien snijden. De wortels ontstaan boven de draad. Het nadeel van de tourniquet-methode is dat het lang duurt.

Print Friendly, PDF & Email